Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σενάριο μαθήματος Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τη Α΄ Γυμνασίου

Η Νέα Παιδαγωγική, Νίκος Καζαντζάκης

Φύλλο εργασίας για όλες τις ομάδες (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες)

1η ώρα

Ανατρέξτε στην ιστοσελίδαhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82 , και διαβάστε στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντάκη. Στη συνέχεια γράψτε ένα κείμενο, σ’ ένα φύλλο word, μέχρι 10 σειρές, όπου θα αναφέρετε πού γεννήθηκε και πότε, τι σπουδές έκανε, σε ποιους τόπους έζησε και τι είδη έργων άφησε, δίνοντας και 5 τίτλους.2η ώρα

Οδηγία και για τις δύο ομάδες

Πηγαίνετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://www.youtube.com/watch?v=KlYJDSL1YoM, και ακούστε την παραστατική ανάγνωση του αποσπάσματός μας, παρακολουθώντας, ταυτόχρονα, αν θέλετε, και απ΄τα βιβλία σας.

Φύλλο εργασίας για την 1η ομάδα

  Σ’ ένα φύλλο word απαντήστε στο εξής ερώτημα:
 ποια ήταν η σχέση του αφηγητή, ως παιδί, με την μητέρα και τον πατέρα του; Να συγκρίνετε τις σχέσεις των παιδιών εκείνης της εποχής με τους γονείς τους, με αυτές των σημερινών παιδιών.


Φύλλο εργασίας για την 2η ομάδα

Πηγαίνετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.livepedia.gr/index.php/Παιδαγωγική  και αφού ενημερωθείτε συνοπτικά για τις απόψεις της νέας Παιδαγωγικής, απαντήστε σ’ ένα φύλλο word, το εξής: εφάρμοζε ο δάσκαλος τις αρχές της νέας Παιδαγωγικής στη διδασκαλία του; Πώς φερόταν στους μαθητές του στην πράξη και τι δείχνει η συμπεριφορά του για τον χαρακτήρα του;Τέλος παρουσιάστε τις εργασίες σας στην τάξη.

Σας ευχαριστώ!